Документи

 

Меморандум за сътрудничество и партньорство между общините Берковица и Бъйлещи

Документът е на български, румънски и английски език

Наръчник за здравословен живот - Част 2

Документът е на български, румънски и английски език

Наръчник за здравословен живот - Част 1

Документът е на български, румънски и английски език