Новини и събития

Финална пресконференция по проекта

На 04.08.2022 година в Община Берковица се проведе Финална пресконференция по проекта, на която се представи успешното му изпълнение.

Oбмяна на опит между медицинските експерти от Бъйлещи и Берковица

На 03 август 2022 г. беше проведена визита за обмяна на опит между медицинските експерти от Бъйлещи и Берковица в МБАЛ гр. Берковица.

Oбмяна на опит в Бъйлещи

На 27 юли 2022 г. беше организирано посещение за обмен на опит в Бъйлещ. Визитата беше двудневна с участието на 15 лица от всяка страна-партньор.

Съвместен обучителен семинар за професионално развитие на медицински експерти от общините Бъйлещи и Берковица

Съвместен обучителен семинар за професионално развитие на медицински експерти от общините Бъйлещи и Берковица беше организиран в град Бъйлещи в периода 20-22 юни 2022 г.

Община Берковица бе домакин на обучителен семинар на медицинските експерти от Община Берковица, България и Община Бъйлещ

Община Берковица бе домакин в съвместен обучителен семинар за повишаване квалификацията на медицинските експерти от Община Берковица, България и Община Бъйлещ, Румъния, който се проведе в периода 9-11 май 2022 година.

Община Бъилещи (Румъния) бе домакин на Съвместна Конференция за представяне на изготвеното проучване

Община Бъилещи (Румъния) бе домакин на Съвместна Конференция за представяне на изготвеното проучване на заболеваемостта в трансграничния регион Берковица-Бъйлещ, която се проведе в периода 11-13 юли 2022 година. В конференцията взеха участие представител на местните власт, болниците и обществеността.

Конференция е по проекта „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ"

Община Берковица организира тридневна Конференция проведена от 16 до 18 Февруари 2022 г. в гр. Берковица, в читалище „Иван Вазов“ за представяне на изготвеното Проучване на заболеваемостта и кръгли маси за дискусии за популяризиране на Наръчник за здравословен живот

Болницата в Берковица получи нов оборудван Мобилен Кардиологичен Център

На 15.10.2021 г. в изпълнение на дейностите по проект ROBG-259 за „МБАЛ Берковица” ЕООД беше доставен нов оборудван мобилен кардиологичен център.

Доставка на медицинско оборудване - Автоклав и Транспортен инкубатор

На 09 и 10.09.2021г. бе извършена втора част от доставката на медицинско оборудване - Автоклав и Транспортен инкубатор.


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.