Доставен дигитален графичен рентгенов апарат

Доставен дигитален графичен рентгенов апарат

На 18.08.2021 г. бе доставен дигитален графичен рентгенов апарат, производство на Сименс Хелткеър ГмбХ, модел Multix Impact

Доставен дигитален графичен рентгенов апарат, производство на Сименс Хелткеър ГмбХ, модел Multix Impact на дата 18.08.2021 г.

Монтажът е приключен на 02.09.2021 г. Обучението на служителите, които ще работят с него, е проведено на 07 и 08.09.2021 г.

В момента тече процедурата по лицензиране на апарата от АЯР.

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.