Доставка на 4 броя пациентски монитора

Антисел България ООД достави на 25.08.2021г. 4 бр. пациентски монитори

Антисел България ООД достави на 25.08.2021 г. 4 бр. пациентски монитори от производител NIHON KOHDEN, Japan, модел SVM – 7523K

Два боя от мониторите са монтирани във Вътрешно отделение и 2 бр. в Детско отделение на МБАЛ Берковица. Беше проведени и обучение за използване на новото оборудване. 

 
 
 

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.