Доставка на 4 броя пациентски монитора

Антисел България ООД достави на 25.08.2021г. 4 бр. пациентски монитори

Антисел България ООД достави на 25.08.2021 г. 4 бр. пациентски монитори от производител NIHON KOHDEN, Japan, модел SVM – 7523K

Два боя от мониторите са монтирани във Вътрешно отделение и 2 бр. в Детско отделение на МБАЛ Берковица. Беше проведени и обучение за използване на новото оборудване. 

 
 
 

Снимки


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.