Доставка на медицинска техника по проекта

Доставени са Ултразвукова система за общ и абдоминален преглед и Транспортен респиратор

На 26.08.2021 г. бяха доставени Ултразвукова система за общ и абдоминален преглед и Транспортен респиратор.

На 26.08.2021 г. са доставени Ултразвукова система за общ и абдоминален преглед, марка: Esaote, модел: MyLab X5 и Транспортен респиратор, марка: Weinmann, модел: Medumat Transport2 / Standart2.

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.