Международна Конференция между партньорите

Конференция е по проекта „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ"

Община Берковица организира тридневна Конференция проведена от 16 до 18 Февруари 2022 г. в гр. Берковица, в читалище „Иван Вазов“ за представяне на изготвеното Проучване на заболеваемостта и кръгли маси за дискусии за популяризиране на Наръчник за здравословен живот

Община Берковица бе домакин в Конференция за представяне на изготвеното проучване на заболеваемостта в трансграничния регион Берковица-Бъйлещ, която се проведе в периода 16-18 февруари 2022 година.

В конференцията взеха участие представител на местната власт, болниците и обществеността. Събитието е част от дейността за укрепване на местните трансгранични мрежи и увеличаване на капацитета на здравните институции по проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF) ROBG 259.

Конференцията приключи с подписването на Меморандум за сътрудничество и партньорство относно общи политики, усилия и действия в областта на здравеопазването за развитие и реализиране на потенциала на общините Берковица и Бъйлещ.
Кметовете на двете общини Димитранка Каменова и Амалия Настасе ще насочат съвместни усилия към един от основните проблеми в областта на здравеопазването, които са тясно свързани със социални, икономически и екологични недостатъци.

През март предстои международна конференция в Бъйлещ. Бе отбелязано, че изпълнявания съвместен проект между общините Берковица и Бъйлещ ще да се засили капацитета за общо трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването на
общините чрез създаване на възможности за хората в отдалечените села да имат адекватно здравеопазване и снабдяване с модерно и иновативно оборудване за общинските болници, създаване на регионални трансгранични мрежи между здравните институции и
увеличаване на капацитета на медицинските експерти, разработване на общи изследвания и политики, съвместни обучения и обмяна на опит и информационна кампания за здравословен живот.

Дейността е пеоведена от Община Берковица, по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF).

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.