Oбмяна на опит в Берковица

Oбмяна на опит между медицинските експерти от Бъйлещи и Берковица

На 03 август 2022 г. беше проведена визита за обмяна на опит между медицинските експерти от Бъйлещи и Берковица в МБАЛ гр. Берковица.

На 03 август 2022 г. беше проведена визита за обмяна на опит между медицинските експерти от Бъйлещи и Берковица в МБАЛ гр. Берковица.

Посещението беше организирано за 15 представители на румънския партньор. Всеки участник получи информационни материали, свързани с болницата, и получената по проекта апаратура. На място бяха осигурени освежителни напитки – напитки и сладкиши.

Това събитие беше добра възможност за сътрудничество и обмяна на опит между специалисти от двете партньорски институции и възможност за разясняване на профилактичните дейности, които могат да се извършват при сърдечни заболявания. Румънските медицински експерти посетиха болницата в Берковица, за да видят доставеното по проекта оборудване, да обменят опит с колегите си и да обсъдят последните тенденции в лечението на сърдечните заболявания.

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.