Oбмяна на опит в Бъйлещи

Oбмяна на опит в Бъйлещи

На 27 юли 2022 г. беше организирано посещение за обмен на опит в Бъйлещ. Визитата беше двудневна с участието на 15 лица от всяка страна-партньор.

За да се повиши степента на информираност на населението по отношение на профилактичните дейности, бяха организирани посещения за обмяна на опит, последователно при всеки един от партньорите по проекта. На 27 юли 2022 г. беше организирано посещение за обмен на опит в Бъйлещ. Визитата беше двудневна с участието на 15 лица от всяка страна-партньор.

Това събитие беше добра възможност за сътрудничество и обмяна на опит между специалисти от двете партньорски институции и възможност за разясняване на профилактичните дейности, които могат да се извършват при сърдечни заболявания. Българските медицински експерти от Берковица посетиха болницата в Бъйлещ, за да видят доставеното по проекта оборудване, да обменят опит с колегите си и да обсъдят последните тенденции в лечението на сърдечните заболявания.

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.