Община Бъилещи бе домакин на Съвместна Конференция за представяне на изготвеното проучване

Община Бъилещи (Румъния) бе домакин на Съвместна Конференция за представяне на изготвеното проучване

Община Бъилещи (Румъния) бе домакин на Съвместна Конференция за представяне на изготвеното проучване на заболеваемостта в трансграничния регион Берковица-Бъйлещ, която се проведе в периода 11-13 юли 2022 година. В конференцията взеха участие представител на местните власт, болниците и обществеността.

Община Бъилещи (Румъния) бе домакин на Съвместна Конференция за представяне на изготвеното проучване на заболеваемостта в трансграничния регион Берковица-Бъйлещ, която се проведе в периода 11-13 юли  2022 година. В конференцията взеха участие представител на местните власт, болниците и обществеността. Събитието е част от дейността за укрепване на местните трансгранични мрежи и увеличаване на капацитета на здравните институции по проект  „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF) ROBG 259.

Кметовете на двете общини Димитранка Каменова и Амалия Настасе ще  насочат съвместни усилия към разрешаване на основните проблеми в областта на  здравеопазването, които са тясно свързани със социалните, икономическите и екологични недостатъци на съвременния живот. Представителите на общински съвет заявиха  своята подкрепа за трансграничното сътрудничеството и партньорство и  относно общи политики, усилия и действия в областта на здравеопазването за развитие и реализиране на потенциала на общините Берковица и Бъйлещ. В рамките на събитието бе направено посещение на старчески дом в Бъйлещи.

През август  предстои финална пресконференция в Берковица. Бе отбелязано, че изпълнявания съвместен проект между общините Берковица и Бъйлещ ще да се засили капацитета за общо трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването на общините чрез създаване на възможности за хората в отдалечените села да имат адекватно здравеопазване и снабдяване с модерно и иновативно оборудване за общинските болници, създаване на регионални трансгранични мрежи между здравните институции и увеличаване на капацитета на медицинските експерти,  разработване на общи изследвания и политики, разработване на общ информационен инструмент - https://healtheff-robg.eu/, съвместни обучения и обмяна на опит и информационна кампания за здравословен живот.

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.