Oбучителен семинар за професионално развитие в Бъйлещи

Съвместен обучителен семинар за професионално развитие на медицински експерти от общините Бъйлещи и Берковица

Съвместен обучителен семинар за професионално развитие на медицински експерти от общините Бъйлещи и Берковица беше организиран в град Бъйлещи в периода 20-22 юни 2022 г.

Съвместен обучителен семинар за професионално развитие на медицински експерти от общините Бъйлещи и Берковица беше организиран в град Бъйлещи в периода 20-22 юни 2022 г. В него се включиха над 30 български и румънски представители на болниците от двете общини.

По време на тридневния обучителен семинар медицинските специалисти от двете общини се запознаха с новите медицински тенденции, функционалностите на закупената по проекта апаратура за двете болници, както и с преодоляването на заболеваемостта сред населението и профилактиката и грижата за здравето на населението. Бяха представени новите технологии, методи и добри практики в областта на сърдечно-съдовите заболявания, диагностиката, превенцията и грижата за здравето на населението. За лектори на семинара бяха поканени представители на водещи вносители на медицинска техника с визия за модерно и иновативно здравеопазване.

По този повод медицинското оборудване, закупено по проекта от община Бъйлещи, беше тествано на място.

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.