Oбучителен семинар месец май 2022

Община Берковица бе домакин на обучителен семинар на медицинските експерти от Община Берковица, България и Община Бъйлещ

Община Берковица бе домакин в съвместен обучителен семинар за повишаване квалификацията на медицинските експерти от Община Берковица, България и Община Бъйлещ, Румъния, който се проведе в периода 9-11 май 2022 година.

Община Берковица бе домакин в съвместен обучителен семинар за повишаване квалификацията на медицинските експерти от Община Берковица, България и Община Бъйлещ, Румъния, който се проведе в периода 9-11 май 2022 година. В семинара взеха участие представители на болниците от Берковица, Бъйлещ и здравни организации. Специално представяне на нови методи за аортно-клапано протезиране, бе представено от д-р Пинтова, от МБАЛ „Сърце и мозък“ – Плевен. В семинара взеха участие и представители на водещи вносители на медицинска апаратура. Д-р Велев от „Антисел България“ ООД, представи технологичните новости при изследванията на хемодинамичните и жизнени показатели при пациенти в областта на Кардиологията и Интензивната медицина от  продуктовото портфолио на Нихон Коден, Япония.  Марин Атанасов представител на „Медсис“ ЕООД, представи мобилни решения за достъпни медицински грижи, както и функционалностите на мобилният кардиологичен кабинет. Д-р Станислав Иванов представител на „Сименс Хелткеър“ ЕООД, представи Роботизирана асистенция при перкутанни  и кардиологични интервенции.

Семинарът е част от дейността за укрепване на местните трансгранични мрежи и увеличаване на капацитета на здравните институции по проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF) ROBG 259.

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.