Втори транш от доставката на медицинско оборудване

Доставка на медицинско оборудване - Автоклав и Транспортен инкубатор

На 09 и 10.09.2021г. бе извършена втора част от доставката на медицинско оборудване - Автоклав и Транспортен инкубатор.

Автоклав е  марка: Tuttnauer, модел 3140Е и е монтиран в микробиологична лаборатория към МБАЛ Берковица.

Tранспортен инкубатор за новородени е  марка: Fanem, модел: IT-158 TS. Инкубаторът е монтиран в Акушеро-гинекологично отделение на болницата.

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.