Дейности по информация и публичност

Дейности по информация и публичност.

Организиране на стартираща и закриваща пресконференции в Берковица и Бъйлещ;

Разпространение на статии в пресата в средствата за масова информация -  съобщения за пресата;

Интеграция на социалната мрежа - разработване на един общ Facebook профил на проекта. Ще включва месечна поддръжка.

Постоянни и временни билбордове: 2 временни и 2 постоянни табели;

Производство на рол-ъп банери; Ключодържатели; Чанти; Флаш памет; Комплект от персонализирани папки, бележници, химикалки; Брошури с информация за проекта


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.