Дейности по управление на проекта

Дейности по управление на проекта

Изпълнението на тази дейност включва:

Създаване на съвместен екип за управление на проекта.

Дейности по управление и мониторинг на проекта.

Изготвяне на документации за провеждане на обществени поръчки, съгласно националното законодателство на двете страни.

Услуги по извършване на превод за двамата партньори.


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.