Модернизиране на оборудването на болницата в в Бъйлещ

Модернизиране на оборудването на болницата в в Бъйлещ

Пордобряване на ефективността чрез модернизиране на оборудването на общинската болница в Бъйлещ.

Целите на дейността ще бъдат реализирани чрез доставка на следното оборудване, което ще включва и обучение:

Оборудване за фиксирана цифрова радиология

Мобилно радиологично оборудване

Лапароскопски комплект + аксесоари

Машина за анестезия

Хирургическа маса

Механична вентилационна машина

Бронхоскопски апарат с оптични влакна

LED лампа за операционна зала

Ултразвук за фетална морфология


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.