Общ бюджет на проекта

Общ бюджет на проекта

Общ бюджет на проекта: € 1 450 529.96 евро, от които:

  • 85 % - от Европейския Фонд за Регионално развитие;
  • 13 % национално съфинансиране (България и Румъния);
  • 2% съфинансиране от общините Берковица и Бъйлещ

Община Берковица 753 074,10 евро

Община Бъйлещ  697 455,86 евро


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.