Основна цел на проекта

Основна цел на проекта

Целта на проекта е да се повиши капацитета за общо трансгранично сътрудничество в областта на здравните услуги в общините Берковица и Байлещ чрез създаване на възможности за хората в отдалечените села да имат адекватни здравни грижи и доставка на модерно и иновативно оборудване за общинските болници.

Тази цел ще бъде реализирана чрез изпълнение на дейности за създаване на регионални трансгранични мрежи между здравните институции и увеличаване на капацитета на медицинските експерти, разработване на общо проучване и политики, разработване на общ информационен инструмент и доставка на модерно оборудване за болниците и информационна кампания.


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.