Модернизиране на оборудването на болницата в Берковица

Модернизиране на оборудването на болницата в Берковица.

Дейността е необходима за повишаване на ефективността на здравните публични институции в община Берковица, за да предлагат по-добро качество на своите услуги, интегрирайки човешките ресурси, средствата за интервенция и спасителното оборудване - всички те са задължителни за опазване на живота на хората.

Болницата в Берковица разполага с 60 легла в пет отделения за предоставяне на болнична помощ - хирургическа, вътрешна, акушеро- гинекологична, неврологична и Детско отделение. Болницата обслужва над 20 високопланински села, които имат проблеми с пътуването до общинския център. Ето защо тази дейност ще помогне за намирането на решение на този проблем и ще помогне на медицинските служители да стигнат лесно до тях.

Чрез доставката на оборудване ще осигури по-добра и ефективна работа на болницата за възможно най-много пациенти. Дейността ще има и трансграничен ефект, тъй като медицински специалисти от община Бъйлещ ще посетят болницата в Берковица, за да научат добри практики от работата с нова апаратура.

Предвидено за закупуване оборудване: Мобилен кардиологичен кабинет – високопроходим автомобил с надстройка и асемблиран с оборудване за телемедицина и оборудване за изследване и диагностициране на кардиологични заболявания; Рентгенов апарат; Монитори за наблюдение на жизнени показатели; Ехограф; Кувьоз; Стерилизатор; Инхалатор; Мобилен дихателен апарат


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.