Представяне на Община Берковица

Представяне на Община Берковица

Община Берковица е разположена в Северозападна България, в южната част на област Монтана и е една от съставните общини на областта. С площта си от 465.043 km2, заема 2-ро място сред 11-те общини на област Монтана, което съставлява 12,8 % от територията на областта. Гранични на община Берковица са общините: Монтана, Криводол, Вършец, Георги Дамяново и Годеч.

Общината има 20 населени места с общо население 15 520 жители (към 31.12.2021г.), състоящи се от общински център град Берковица и 19 села: Бързия, Боровци, Замфирово, Ягодово, Слатина, Гаганица, Комарево, Костенци, Черешовица, Котеновци, Мездрея, Бокиловци, Бистрилица, Песочница, Лесковец, Пърличево, Балювица, Рашовица и Цветкова бара.


Община Берковица е разположена в планинската и полупланинската част  от Западна Стара планина. Най-високата точка е връх Ком (2016 м), а най-ниската точка е в с. Боровци (250 м.) Средната и надморската височина е около 450 м, като гр. Берковица е разположена на надморска височина 405 м. На 15 км. от града и на 12 км. от прохода Петрохан, на 1500 м н. в. се намира туристически и спортен комплекс "Ком". В района на с. Бързия има минерален извор с температура на водата 31,8° С, който се използва за балнеолечение.
С красотата на своята девствена природа Берковската планина е прекрасно място за туризъм, спортуване и отмора. Лечебният климат, минералните води, липсата на сухи летни и сурови зимни ветрове, меката и слънчева зима и прохладното лято са благоприятни предпоставки за пълноценен отдих и възстановяване.

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.